Het innerijke kind is dat deel van onszelf dat in ons hart woont en het draagt alle herinneringen met zich mee.  Het innerlijke kind is zeer wijs en weet alles wat er in je leven ooit is gebeurd.  Vaak zijn we ons niet bewust van het kind in onszelf. Het kind leeft dan een eenzaam bestaan en we hebben dan last van over emotionele reacties in het dagdagelijks leven.  We reageren dan vanuit het gekwetste kind en herhalen de pijnlijke gevoelens uit het verleden. Zo kan een baas bvb. je onbewust herinneren aan onopgeloste en onuitgesproken gevoelens naar je vader.  Wanneer we echter het kind in onszelf ontdekken en er gaan naar luisteren en de opgelopen schade en verwondingen gaan helen, geeft het kind ons vreugde en moed terug.  Vreugde is onbetaalbaar en vinden we in ons hart.  Het kind in onszelf heeft de sleutel tot ons hart en alle sessies zijn er op gericht om deze relatie in onszelf te herstellen, het kind bestaansrecht te geven en de onvervulde verlangens en behoeften te vervullen.  Ademen is een manier om te leren luisteren naar de behoeften en verlangens van het kind.

Er is al veel gebeurd

Wanneer je leven begint

De wereld is al gevormd

Er is al een hele cultuur.

 

Je begint niet aan het begin

Je leert en je wordt gevormd

Je doet wat anderen voordoen

Je spreekt hun taal die zij weer

Van anderen hebben geleerd

Je denkt en het zijn niet

Je eigen gedachten, je hebt ze

aan je omgeving ontleend.

 

En toch is er een moment

Waarop je zelf moet beslissen

En jij alleen geeft het antwoord

Op de vraag naar de zin van het leven

 

Auteur onbekend